Ücretsiz arkadaş arama | Bayanarkadasilanlari.Net


Gizlilik Politikası

TÜM KULLANICILAR İLAN OLUŞTURMADAN ÖNCE VEYA MESAJ, YORUM YAZMADAN ÖNCE GİZLİLİK POLİTİKASINI OKUMUŞ KABUL ETMİŞ SAYILIRLAR

İşbu şartlar sitenin kullanım kurallarını düzenlemektedir. Siteyi kullanmadan önce lütfen aşağıdaki site kullanım şartlarını okuyun. Siteyi herhangi bir şekilde kullanan tüm kullanıcılar bu sayfadaki şartlara uymayı kabul etmiş sayılacaktır.

Bu sayfada kullanılan “Kullanıcı” terimi, sitede ilan profil oluşturarak veya oluşturmadan herhangi bir şekilde kullanan her türlü gerçek ve tüzel kişiyi ifade etmektedir.

Bu sayfada yer alan kullanım şartları, değişikliklerin yine bu sayfada açıkça belirtilmesi şartıyla Bayanarkadasilanlari.Net tarafından herhangi bir anda tek taraflı olarak değiştirilebilir ve bu değişiklikler değiştirilmiş sözleşmenin siteye konulmasıyla derhal geçerlilik kazanır.

Kullanıcılar Bayanarkadasilanlari.Net hizmetlerini herhangi bir şekilde kullandıkları anda, bu sayfada yayınlanan şartları kayıtsız şartsız kabul etmiş sayılacaktır. Siz bu değişikliklerden haberdar olmak amacıyla periyodik olarak sözleşmeyi gözden geçirmeyi kabul ederek, siteye devam eden erişiminiz veya devam eden siteyi kullanımınız değiştirilmiş kullanım şartlarını kesin olarak kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

Bayanarkadasilanlari.Net sitenin kullanıcılarına kesintisiz olarak veya belli bir şekilde hizmet vermeyi hiçbir şekilde taahhüt etmemektedir. Aynı şekilde, web sitesinin işletme ve idaresinin hatasız ve kesintisiz olacağı, aksaklıklar kusur ve bozuklukların düzeltileceği, web sitesinin zarar verici unsurlardan ve virüslerden temizlenmiş olduğu hususunda kullanıcıya herhangi bir öneri ve tavsiyede bulunmamakta ve bu hususlarda kullanıcıya herhangi bir güvence ve teminat verilmemektedir.

İşbu Bayanarkadasilanlari.Net daki bilgiler sadece kullanıcıyı bilgilendirmek amacı ile sunulmuş olup; hukuki, tıbbi, finansal, yatırım, vergi, muhasebe ve diğer benzeri konularda tavsiye niteliğinde değildir. Bayanarkadasilanlari.Net’da yayınlanan bilgilere güvenerek yapacağınız herhangi bir işlemin sorumluluğu tamamen size aittir.

Bayanarkadasilanlari.Net, suç teşkil edecek bir durum yaratan ya da teşvik eden, tehditkar, hakaret ve küfür içeren, küçük düşürücü, pornografik, rahatsız edici ya da ahlaka aykırı, cinsiyet ve ırk ayrımcılığı yapan her tür bilgiyi ve malzemeyi, değiştirme, yayınlamayı reddetme ya da yayından kaldırma, söz konusu hareketlerde bulunduran kullanıcıların ilanlarını (Profillerini) dondurma ve sonlandırma hakkını saklı tutar.

İşbu sitede üçüncü şahıslar tarafından idare edilen internet sitelerine bağlantılar ve yönlendiriciler sağlanmakta,üçüncü kişilere ait sitelerdeki içerik kullanılmaktadır. Üçüncü kişilere ait sitelerdeki bilgiler, ürünler ve hizmetler hiçbir şekilde işletilmemekte ve denetlememektedir.

Ayrıca, bu durum üçüncü kişilerin web sitelerinin içeriğinin doğruluğu ve güvenirliğinin onaylandığı anlamına gelmemektedir. Bu nedenle üçüncü kişilerin web sitelerinde yer alan bilgi veya fikir konusunda sorumluluk kabul edilmemektedir. Yine üçüncü kişilerin siteye verdikleri linklerin web içeriklerinin doğruluğu ve güvenilirliğinin tarafımızdan onaylandığı anlamı da asla çıkarılmamalıdır.

Kullanıcılar, Bayanarkadasilanlari.Net’da herhangi bir içerik veya iletişim sistemini kullanırken üçüncü şahısların yasal haklarını hiçbir şekilde ihlal etmemekle yükümlüdür. Bayanarkadasilanlari.Net bu gibi ihlallerle ilgili olarak hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk kabul etmemektedir ve bu ihlallerden doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk münhasıran Kullanıcıya aittir.

Bu Bayanarkadasilanlari.Net internet sitesine erişimden, sitede yer alan bilgilerin ve/veya portal hizmetlerinin gerek doğrudan gerekse dolaylı kullanımından kaynaklanan doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl her türlü zarardan her nam altında olursa olsun Bayanarkadasilanlari.Net, yöneticileri, çalışanları, bu sitede yer alan bilgileri ve/veya portal hizmetlerini hazırlayan kişiler sorumlu tutulamaz.

Sitenin işlemez hale gelmesini, ciddi ölçüde yavaşlamasını veya yazılım ve donanım sistemlerinin zarar görmesini amaçlayan her türlü davranış ve işlem yasaktır. Otomatik programlar kullanılarak çok sayıda sorgu veya ilan (Profil) kaydı yapılması veya otomatik yöntemlerle siteye çok sayıda talep veya bilgi gönderilmesi, bot yazılımlarıyla içeriğin kopyalanıp çoğaltılması ve yayınlanması da bu yasağa dahil dir.

Bayanarkadasilanlari.Net, bu gibi faaliyetlerde bulunduğunu tespit ettiği Kullanıcıların siteye erişimini engelleme ve yasal işlem başlatma hakkına sahiptir.

Bayanarkadasilanlari.Net link verdiği, resim yoluyla veya başka yollarla tanıtımını yaptığı site, ürün veya hizmetlerin içeriğinden ve kalitesinden sorumlu değildir.

Bu hizmeti kullanırken, Bayanarkadasilanlari.Net’da yayınlanan her türlü yorum, ilan, bilgiyi ve verilecek linki denetlemek gibi bir zorunluluğu olmadığını baştan kabul etmiş sayılırsınız.

Bayanarkadasilanlari.Net sitemizde bir başkasının resmi veya telefon numarası bir başkası tarafından sitemize ilan veya mesaj yoluyla yazılırsa, bu durumdan sitemiz sorumlu değil, ilan veya mesaj yazan şahıs sorumlu tutulacaktır.

İşbu sitede ilan (profil) açarken, açılan ilanlara ve blog yazılarına yorum (mesaj) yazerken bir başkasının samimiyet hakkını ya da yayın haklarını çiğneyen ya da yasal düzenlemelerden kaynaklanan telif hakları, ticari marka hakları veya başka mülkiyet hakları dahil her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakları ile korunan ya bu tarif edilen sınıflara giren malzemelerden uyarlananlar da dahil olmak üzere; sahibinden ya da hakları elinde bulundurandan önceden yazılı izin almaksızın kullanmak, üçüncü kişilerin kullanımına sunmak, yine başkasına ait telefon, e-posta, sanal ve gerçek hesaplarını ve benzeri kişisel bilgilerini paylaşmak kesinlikle yasaktır.

Bu yasağa aykırı tutum ve hareketleriniz nedeniyle Bayanarkadasilanlari.Net, diğer kullanıcılar, üçüncü kişiler veya yetkili merciler nezdinde karşılaşacağınız dava, tazminat ve sair tüm taleplerin doğrudan muhatabı olduğunuzu ve Bayanarkadasilanlari.Net’un bu hususta herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt etmiş addolunursunuz.

İşbu Kullanım Koşullarına, Türkiye Cumhuriyeti yasaları uygulanır. Eğer bu anlaşmanın herhangi bir maddesi, yasadışı, geçersiz ya da herhangi bir nedenden ötürü yasal açıdan uygulanamaz duruma gelirse söz konusu madde bu anlaşmadan çıkarılabilir.

Ancak bu durum geriye kalan maddelerin geçerliliğini ve yasal açıdan uygulanabilirliğini etkilemez.
Yukarıda yazılı hüküm ve hukuki birlikteliklerin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.